border-address-top
HUISARTSPRAKTIJK
Ruth en Herwig
Van Pottelbergh

Alsembergsesteenweg 167
1501 Buizingen

Tel: 02/356 41 75
border-address-bottom

Welkom op de website Huisartspraktijk Van Pottelbergh

In onze praktijk kiezen we voor kwaliteitsvolle zorg. Dit betekent voor ons op de eerste plaats wetenschappelijk verantwoorde zorg. De persoonlijke begeleiding en ondersteuning van al uw problemen bij ziekte en gezondheid vinden we onze eerste en voornaamste opdracht.

We kiezen ook voor een gemeenschappelijke praktijk waarin we door samenwerking nog beter voor u als patiënt kunnen instaan. De patiëntendossiers zijn steeds voor de beide artsen beschikbaar. U behoudt uiteraard de vrije artsenkeuze. In sommige situaties (urgenties, vakanties, drukke perioden) zal u geholpen worden door de arts die beschikbaar is.

Als u geen afspraak online vindt kan u  ook steeds telefonisch een afspraak boeken!

 


dr ruth van pottelbergh is afwezig 20/7-6/8: vervanging herwig van pottelbergh, enkele online afspraken zullen overgenomen worden door dr kaat pierreux

 

 

Personen die misbruik maken van deze agenda worden opgespoord en gerechtelijk vervolgd.
Alle patiëntgegevens zijn vertrouwelijk en worden enkel door de behandelende geneesheer gebruikt.

Created by Sanmax